dot
กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่  
รหัส : 9789746728539
ราคาปกติ :  120.00      
รายละเอียดย่อ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดทั้งหมด :

 กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ ในที่นี้ หมายถึง กษัตริย์ที่ปกครองดินแดนล้านนาเชียงใหม่ ในอดีอาณาจักรล้านนา ประกอบด้วยกลุ่มเมืองจำนวนมาก ดังนั้นจึงเกิดคำว่า ล้านนาเชียงใหม่ ล้านนาเชียงแสน เพื่อเน้นให้เห็นว่าเมืองนั้นอยู่ในอาณาจักรล้านนา กษัตริย์ล้านนาเชียงหใม่ มี 3 ยุค ในที่นี้ยกเว้นยุคพม่าปกครอง (พ.ศ.2101-2317) โดยกล่าวเฉพาะ 

1. ยุคแรก สมัยราชวงศ์มังราย (พ.ศ.1839-2121)

2.ยุคหลัง สมัยพระยาหลวงวชิรปราการกำแพงเพชร (จ่าบ้าน-จ่าบุญมา) (พ.ศ2327-2322)