dot
เจ้านาง [สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ]  
รหัส : 9786165432429
ราคาปกติ :  500.00      
รายละเอียดย่อ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดทั้งหมด :

ในประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้นั้น
เจ้านางทุกองค์เสมอเหมือนแม่เมือง
ด้วยเหตุแห่งการให้กำเนิดเจ้าฟ้าเจ้านาง
ให้ได้สร้างประวัติศาสตร์ราชวงศ์เม็งรายเชียงตุงร่วมกัน