dot
เส้นทางแห่งความเพียร ทำอย่างไรถึงจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยม  
รหัส : 9786169178392
ยี่ห้อ : อมรินทร์ บุ๊ค เซนเตอร์
ราคาปกติ :  290.00      
รายละเอียดทั้งหมด :

   เส้นทางแห่งความเพียร เป็นหนังสือที่ผ่าโลกความจริงที่ซับซ้อนเหมือนกับเขาวงกตออกไป แล้วเปิดเผยให้เห็นถึงเส้นทางลัดที่จะทำให้กลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ผู้เขียนได้ช่วยให้เรารู้จักสร้างสมดุลในมุมมองของเรื่องเวลา และการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ทำให้เรารู้จักการสร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจต่างๆ ว่าเราจะแก้ปัญหาในการตัดสินใจที่ยากลำบากได้อย่างไร จนเราค้นพบตัวเลือกที่ดีที่สุด อีกทั้งผู้เขียนได้แนะนำถึงวิธีการเพิ่มพูนสติปัญญา การรู้จักตั้งคำถาม การถอดรหัส การฝึกปฏิบัติ และการผสานรวมเข้าด้วยกัน จนทำให้เรากลายเป็นผู้เรียนรู้ขั้นสูง