dot
สี่แผ่นดิน (เล่ม 1-2) ปกแข็ง  

รหัส : 9789746900355
ยี่ห้อ : ปั๊ม สเตชั่น
ราคาปกติ :  500.00      
รายละเอียดทั้งหมด :

 "สี่แผ่นดิน" ได้รับการยกย่องจากบรรดาผู้ทรงภูมิปัญญาทั้งทางภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมถึงนักวิจารณ์และนักอ่านทุกระดับว่า "เป็นยอดนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ยังไม่มีเรื่องใดดีเท่าตราบจนปัจจุบัน" ในแนวทางแสดงภาพชีวิตทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่งดงาม อีกทั้งในด้านวรรณศิลป์ก็ถือได้ว่าแต่งได้ดีถึงขั้น "วรรณคดีที่เยี่ยมยอด" และแม้แต่นานาทัศนะของคนต่างชาติ ยังได้ยกย่องให้เป็น "วรรณกรรมชั้นเยี่ยมของไทย" รวมทั้งเป็น "มาสเตอร์พีช" ของผู้เขียนอีกด้วย