dot
อุษาสวาท เล่ม 1-2  

รหัส : 9789742535865
ยี่ห้อ : พัชรา กลัดสุวรรณ
ราคาปกติ :  570.00      
รายละเอียดทั้งหมด :

 “แสงอุษา” ถูกดูแคลนจากคนในวังไชยพฤกษ์  เพราะเหตุที่พ่อของเธอใช้ชีวิตผิดพลาดไม่สมชาติกำเนิดสูงส่ง เช่นที่ “ภูริช” กับพ่อของเขามีเส้นบางๆของความไม่เข้าใจมากั้นไว้ เขาจึงรู้สึกเห็นใจหญิงสาว พยายามผลักดันให้เธอสมหวังและประสบความสำเร็จ อันเป็นที่มาของความรักระหว่างกันอย่างมั่นคงที่สุด